T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği tarafından Ameliyathane Büyük Konferans Salonunda Lomber Disk Hernisinde Cerrahi Endikasyonlar konulu eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 26/11/2018

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği tarafından Ameliyathane Büyük Konferans Salonunda Lomber Disk Hernisinde Cerrahi Endikasyonlar konulu eğitim toplantısı düzenlenmiştir.Toplantıda Beyin Cerrahi Kliniğinde opere edilen lomber disk hernileri retrospektif olarak literatür ışığı altında incelenmiştir. Kliniğe başvuran ve endikasyon konularak opere edilen lomber disk hernili  olgular: Cins, yaş, fizik muayene, disk mesafeleri, radyolojik bulgular, preoperatif ve postoperatif bulgular, komplikasyonlar ve nüks açısından değerlendirilmiştir.