T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 Yılı Komiteleri

Güncelleme Tarihi: 19/10/2020

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2020 YILI KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Dt. Serdar ÖZKAYA (Başhekim Yardımcısı)

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Ayşenur KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Hacı Vakkas BENLİ

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

Kalite Yönetim Direktörü

Meral Doğan

Kalite Yön. Birimi Çalışanı / Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Dilan SOYLU İPEKÇİ

Kalite Yön. Birimi Çalışanları

Kübra ÖZASLAN

Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sor.

Nuray AŞKALLI HANEY/Yeşim UĞUR

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Sor.

Sevgi KILIÇ / Hasibe KAMIŞ

İlaç Güvenliği Sorumlusu

Tülay SARAL

Transfüzyon Güvenliği Sor.

Berrin KOÇAK/ Uz.Dr. Berrin UZUN/Uz.Dr. Hayri GÜVEL

Radyasyon Güvenliği Sor.

Aykan Düzova / Memiş ÇOLAK

Düşme Riskleri Sor.

Nesrin ÖNDER / Fazilet ADIGÜZEL

Güvenli Cerrahi Uygulamaları Sor.

Neriman KUZU/Serap ÖZTÜRK HASDEMİR /Gökçen Çiçek Köker/Op.Dr. Kemal Erdinç KAMER

Tıbbi Cihaz Güvenliği Sor.

Kamuran GÖK /Vedat CAN/Selim ÖZGÜN /Mevlüt PALTA/Handan AMARAT

Hasta Mahremiyeti Sor.

Filiz SELEN

Bilgi Güvenliği Sor.

Alper Konuş/Erkan DEMİRDAĞ

Enfeksiyon Sor.

Semra MERT HAYDARİ

Laboratuvar Güvenliği Sor.

Azim Recep/Uğur SAMUR/Serkan OYLUM/Yusuf İNAN

Hasta Transfer Sor.

İpek SONER

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Feray ÖZKAN

Çevre Birimi

Burcu AYDOĞAN

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Başkan

Dt. Serdar ÖZKAYA ( Başhekim Yardımcısı)

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Metin ERDAL

Destek ve Kalite Müdürü

Hacı Vakkas BENLİ

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

Müdür Yardımcısı

Vedat CAN

SBHM Supervisör

Fatma Havva ÇETİN

Tıbbi Teknolog (Hatay Hizmet Binası)

Fehime IŞIK

Kalite Yön.Direktörü

Meral DOĞAN

İşyeri Hekimi

Dr. Mehmet ERTAN

İşyeri Hekimi

Dr. Seydi YÜCE

Akut Diyaliz Birimi

Dr. Eda YAŞAR BOYA

Biyolog(Çevre Birimi)

Burcu AYDOĞAN

Sivil Savunma Amiri

İkram ÖZDEMİR

Tekniker/Teknisyen Temsilcisi

Salih Şafak TURAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Şenay ÖZ ONAT

VHKİ(Çalışan Temsilcisi)

Ferhad ÖZCAN

İnşaat Mühendisi

Serhat TURAN

Teknik Servis Temsilcisi

Mehmet YILMAZ

Veri Kayıt Temsilcisi

Tuğba BACAKSIZ

Temizlik Hizmetleri Temsilcisi

Kader KURT

Güvenlik Şefi

Adem MENTEŞE

İş Güvenliği Uzmanı/Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu/İş Güvenliği Uzmanı

Hasibe KAMIŞ

İş Güvenliği Uzmanı/Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu/İş Güvenliği Uzmanı

Sevgi KILIÇ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Başkan

Uz. Dr. Metin ERDAL (Başhekim Yardımcısı)

Başhekim Yardımcısı

Dt. Serdar ÖZKAYA

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr. Ayşenur KARAGÖL

İç Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Özlem AKGÜN

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Nihan KAHYA EREN

Genel Cerrahi Kliniği

Uzm. Dr. Haldun KAR

Dahiliye Kliniği Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Servet AKAR

Hematoloji Kliniği

Doç. Dr. K. Bahriye PAYZIN BAYMAN

Onkoloji Kliniği

Uzm. Dr. Tarık SALMAN

Hatay Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Kazım KIRATLI

Anestezi Yoğun Bakım

Uz.Dr.Nagihan KARAHAN

Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji

Doç. Dr. Barış KARADAŞ

Nöroloji Kliniği

Uzm.Dr. Gözde DOĞAN

Acil Tıp Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Umut PAYZA

Kalp Damar Cer. Kliniği

Uzm. Dr. İsmail YÜREKLİ

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

SBHM Supervisör

Hem. İpek SONER

Baş Eczacı

Tülay SARAL

Eczane

Burak KAYNARSOY

Eczacı/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu (Eczacı)

Hilal KAYA

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan

Op Dr. Hilmi GÜNGÖR ( Başhekim Yardımcısı)

SBHM

Fatma İNCEKARA AYDIN

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Zeynep ATEŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Nesrin ÖNDER

Organ Nakil Merkezi

Dr. Rahmi BAYKAN

Ortopedi Kliniği

Doç.Dr.Tuğrul BULUT

Patoloji İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Fulya ÇAKALAĞAOĞLU

Biyokimya

Uz. Dr. Huriye ERBAK YILMAZ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasan MATRAK

Kalite Yön. Direktörü

Meral DOĞAN

Süpervisör

Fatma BAKILAN ABALI

Eğitim ve AR-GE Birimi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

İlknur GÜL

İş Güvenliği Uzmanı

Hasibe KAMIŞ

Hemşire

Ayşe HORZUM

Sağ. Mem.

Zeynep FİDAN ERGENOĞLU

Hemşire

Ayşe CANKUT

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başkan

Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)

İdari ve Maddi İşler Müdürü

Hidayet ZEYBEK

Başhekim Yrd.

Uz. Dr. Metin ERDAL

SBHM

Fatma İNCEKARA AYDIN

Eczacı

Tülay SARAL

Eczacı

Hilal KAYA

Anestezi Kliniği

Uz.Dr.Atilla ŞENCAN

Kalp Damar Cer. Kliniği

DoçDr.Banu Bahriye LAFÇI

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Uz.Dr.Utku OFLAZOĞLU

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Uz.Dr.Rahim ÖZDEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Salih Atakan NEMLİ

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Banu KARACA

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Suna ÖĞÜCÜ DURGUN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Figen KAPTAN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Nesrin TÜRKER

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Sibel EL

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Bahar ÖRMEN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz. Dr. Kazım KIRATLI

Genel Cerrahi Kliniği

Op.Dr.YusufKUMKUMOĞLU

Yenidoğan Yoğun Bakım

Uz.Dr.Birol KARABULUT

Anestezi Kliniği

Doç.Dr.Murat Yaşar ÖZKALKANLI

Kardiyoloji Kliniği

Doç.Dr.Nihan KAHYA EREN

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Mehmet ÇELEBİSOY

Beyin Cerrahi Kliniği

Op.Dr.Gönül GÜVENÇ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Uzm.Hem.Şenay ONAT

Enfeksiyon Kontrol Komitesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Uzm.Hem.Semra MERT HAYDARİ

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Uzm.Hem.Özgür ÖZSİNAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Yük.Hem.Dilek BİNGÖL

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan

Doç. Dr. K. Bahriye PAYZIN BAYMAN

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Metin ERDAL

Süpervisör

İpek SONER

Süpervisör

Fatma BAKILAN ABALI

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. İsmail YÜREKLİ

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Doç.Dr.Ahmet ALACALIOĞLU

Nefroloji Kliniği

Doç.Dr.Rıfkı ERSOY

Kadın Doğum Kliniği

Uzm. Dr. Servet GENÇDAL

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Kaan BAL

Ortopedi Kliniği

Op.Dr. Zeki SERTÖZ

Genel Cerrahi Kliniği

Op.Dr.Ahmet ER

Beyin Cerrahi Kliniği

Op.Dr.Gönül GÜVENÇ

Anestezi Kliniği

Doç. Dr. Atilla ŞENCAN

Hatay Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Saner İkiz

Kan Merkezi/Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Dr. Berrin UZUN

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Kan Merkezi

Lab. Teknisyeni Nilgün HAYALİ ÇELME

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım

Hem.Nilgün AKALIN ALP

Dahiliye Servisi

Ayşegül TÜRKMENOĞLU

Hematoloji Kliniği

Hem. Hatice COŞANAY

Anestezi Yoğun Bakım

Hem. Fatma YAVUZ ŞEN

Hatay Üroloji Kliniği

Uzm. Dr.Gökhan KOMESLİ

Dahiliye Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Ali YILDIRIM

Nöroloji Yoğun Bakım

Doktor Öğretim Üyesi Cihat UZUNKÖPRÜ

Hatay Biyokimya Laboratuvarı

Sevtap ATEŞ

Acil Dahiliye Gözlem

Nilüfer ÜNER

Hemovijilans Hemşiresi

Berrin KOÇAK

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HATAY TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan

Uz. Dr. Saner İKİZ

Uzman Doktor

Uz. Dr. Gökhan Hadi KOMESLİ

Uzman Doktor

Uz. Dr. Ahmet Fethi SERÇE

Hemşire

Tülin AKBAŞ

Sağlık teknisyeni

Serkan OYLUM

Sağlık Memuru

Hatice UÇAR

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

 

ACİL ÇAĞRI KOD EKİP LİSTESİ

 

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

Tıbbi Hizmetlerden bir temsilci:

Uzm. Dr. Ayşenur KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

İdari Hizmetlerden bir temsilci:

Nesrin ÖNDER

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci

Fatma YAVUZ ŞEN

Kalite Yönetim Birimi

Dilan SOYLU İPEKÇİ - Kübra ÖZASLAN

 

 

PEMBE KOD

İdari Hizmetlerden bir temsilci:

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aziz İlhan ASLAN

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci

Fatma BAKILAN ABALI

Teknik Servis Elemanı:

Orhan UZDURAN

Güvenlik Amiri:

Adem MENTEŞE

Kalite Yönetim Birimi

Dilan SOYLU İPEKÇİ- Kübra ÖZASLAN

Pediatri Servis Hemşiresi:

Selda ÖKTEN

 

 

 

 

 

BEYAZ KOD

Tıbbi Hizmetlerden bir temsilci:

Uzm. Dr. Ayşenur KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

İdari Hizmetlerden bir temsilci:

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aziz İlhan ASLAN

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci

Fatma YAVUZ ŞEN

Güvenlik Amiri:

Adem MENTEŞE

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Arzu KIŞLA

Kalite Yönetim Birimi

Dilan SOYLU İPEKÇİ- Kübra ÖZASLAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Sevgi AKTÜL KILIÇ /Hasibe KAMIŞ

 

KIRMIZI KOD

Tıbbi Hizmetlerden bir temsilci:

Dt.Serdar ÖZKAYA

İdari Hizmetlerden bir temsilci:

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aziz İlhan ASLAN

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci

İPEK SONER

Güvenlik Amiri:

Adem MENTEŞE

Kalite Yönetim Birimi

Dilan SOYLU İPEKÇİ- Kübra ÖZASLAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Sevgi AKTÜL KILIÇ/Hasibe KAMIŞ

Hastane Mühendisliği

Tevfik YILMAZ

Sivil Savunma Amiri

İkram ÖZDEMİR

 

GÖRÜŞ–ÖNERİ-ŞİKAYET VE ANKETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTA GÖRÜŞ –ÖNERİ-ŞİKAYET ve ANKETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Uzm. Dr. Ayşenur KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü

Nesrin ÖNDER

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

SBHM Supervisör

Fatma BAKILAN ABALI

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sevgi KILIÇ/ Hasibe KAMIŞ

Hasta Hakları Birimi

Feray ÖZKAN

Kalite Yönetim Birim Çalışanı/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Kübra ÖZASLAN

Kalite Yönetim Birim Çalışanları

Dilan SOYLU İPEKÇİ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ –ÖNERİ-ŞİKAYET ve ANKETLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Uzm. Dr. AYŞENUR KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü

Nesrin ÖNDER

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

SBHM Supervisör

Fatma Havva ÇETİN

SBHM Supervisör

İpek SONER

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sevgi KILIÇ/ Hasibe KAMIŞ

Hasta Hakları Birimi

Feray ÖZKAN

Kalite Yönetim Birim Çalışanı/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Dilan SOYLU İPEKÇİ

Kalite Yönetim Birim Çalışanları

Kübra ÖZASLAN

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME EKİBİ

Başkan

Uzm. Dr. Ayşenur KARAGÖL (Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Nesrin ÖNDER

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Supervizör

Fatma BAKILAN ABALI

Supervizör

İpek SONER

Koroner Kalp Hastalığı

Uzm. Dr. Emel ÖZKAN

Diyabet

Doç. Dr. Güzide GONCA ÖRÜK

İnme

Uz. Dr. Onur YİĞİTASLAN

Diz Protez Replasmanı

Op. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Kalça Protez Replesmanı

Op. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Gebelik ve Doğum Süreci

Doç. Dr. Çetin AYDIN

Göz

Op. Dr. Levent KAZANCI

KOAH

Doç.Dr.Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Kolorektal Kanser

Doç.Dr.Fevzi CENGİZ

Prostat Kanseri

Doç.Dr.Yiğit AKIN

Bilgi İşlem Sorumlusu

Erkan DEMİRDAĞ

Kalite Yönetim Birimi

Kübra ÖZASLAN

Kalite Yönetim Birimi/Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Dilan SOYLU İPEKÇİ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Başkan

Op. Dr. Aydın ER(Başhekim Yardımcısı)

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Sistem Sorumlusu

Huzeyfe ERGENOĞLU

Network Sorumlusu

Erkan DEMİRAĞ

Yazılım Sorumlusu/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

 

Müge Mine ÇELİKER

Bilgi İşlem Sistem Destek Sor.

Zeynep FİDAN ERGENOĞLU

Bilgi İşlem Teknik Destek Sor.

Hakan SÜMER

 

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Dt.Serdar ÖZKAYA (Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hiz. Müdürü

Hacı Vakkas BENLİ

Destek ve Kalite Hiz. Müd. Yard.

(Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması Sorumlusu )

Aziz İlhan ASLAN

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

Teknik Servis Sorumlusu

Tevfik Yılmaz (Mühendislik Birimi)

İnşaat Mühendisi

Serhat TURAN

Hastane Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu

İkram Özdemir (Sivil Savunma Birimi)

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

Selim Özgün (Mühendislik Birimi)

Atık ve Tehlikeli Maddelerin Yön. Sor.

Burcu AYDOĞAN (Çevre Birim Sorumlusu)

Sağlıkta Kalite Standartları Bölüm Sor.

Selda ÖKTEN (Doğum SalonuSorumlu Hemşiresi)

Sağlıkta Kalite Standartları Bölüm Sor.

Nuray AŞKALLİ (Nöroloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi)

SBHM Supervisör

Fatma Havva ÇETİN

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hasibe Kamış (Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

 

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Sevgi Kılıç (Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Op.Dr .Aydın ER (Başhekim Yardımcısı)

Başkan

Uzm.Dr. Muhsin Engin ULUÇ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür

Yardımcısı

Tansel ÇALIK

 

SBHM Supervisör

Hemşire Fatma Havva ÇETİN

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği

Doç.Dr. İsmail YÜREKLİ(Radyasyondan Korunma Sorumlusu)

Kardiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Mehmet Serdar BAYATA

Beyin Cerrahi Kliniği

Doç.Dr. Hasan Kamil SUCU

Üroloji Kliniği

Doç.Dr. Uğur BALCI

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm.Dr. Hakan ÇAMYAR

Girişimsel Radyoloji

Uzm.Dr. Ömür BALLI

Radyasyon Onkolojisi

Uzm.Dr. Ayhan AYDIN

Nükleer Tıp

Prof.Dr. Bülent TURGUT

Hatay Hizmet Binası

Uzm.Dr. Ali Tunca KESKİN

İşyeri Hekimi

Dr. Mehmet ERTAN

Ağız ve Diş Polikliniği

Dr. İkbal AKAEVREN

Sağlık Fizikçisi

Özlem BALIKÇI

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Sağlık Memuru Radyoloji Kliniği

Salih Şafak TURAN

Sağlık Memuru Radyoloji Kliniği

Aykan DÜZOVA

Biyomedikal Mühendisi

Yağmur BİRGİ ŞENTÜRK

Sağlık Memuru / Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hasibe KAMIŞ

Sağlık Memuru / Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Sevgi KILIÇ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Nütrisyon Destek Ekibi Sorumlusu

Op.Dr.Haldun KAR

Genel Cerrahi Kliniği

Doç.Dr.Yasin PEKER

Anestezi Kliniği

Uzm.Dr.Atilla ŞENCAN

Dahiliye Kliniği

Uzm.Dr.Ebru TEKEŞİN

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm.Dr.Süleyman GÜNAY

Diyet Birimi

Diyetisyen Eda İMECE

Genel Cerrahi Kliniği

Op.Dr. Yeliz YILMAZ

Eczane

Eczacı Zeliha ÇAVDAR

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

 

Ebe Yüksel KARAKAYA

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

 

Ebe Naciye GÜNAY