T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Adli Tıp Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ ve ADLİ EVRAK İŞLEYİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLERİMİZ;

  1. Gözaltı giriş çıkış muayenelerinin yapılması çıkış muayenesi evraklarının ilgili savcılıklara gönderilmesi
  2. DNA için mahkeme yazılarına istinaden kan,kıl,tırnak,tükürük örneklerinin alınarak muhafazalı bir şekilde gönderilmesi
  3. Kişilerin  şahsi müracaatları  istinaden Bilir Kişi Raporu düzenlenmesi
  4. Mahkeme, Savcılık veya Polis Merkezlerinden üst yazı ile Birimimize müracaat eden hastalara kesin adli rapor düzenlenmesi
  5. Mahkeme, Savcılık veya kişilerin dilekçelerine istinaden hastane geliş kayıtlarının tespit edilmesi
  6. Mahkeme, Savcılık veya kişilerin dilekçelerine istinaden Hastane geliş kayıtlarının tespit edilmesinden sonra istenilen tedavi belgelerinin  gönderilmesi için Kliniklerle yazışma yapmak
  7. İlgi yazılara istinaden Kliniklerden gelen cevapların ilgili makamlara cevap yazısı yazılması zarflanması postalanması
  8. İşlemi biten ilgi yazıları üst yazıları ile birlikte Birimimiz evrak defterinden karşılıklarının kapatılması  ve giden evrak tarih ve sayısına göre dosyalanarak adli arşive kaldırılması.

Adli Tıp Personeli

A.BİLİM DALI ÖĞR.ÜYESİ

Prof.Dr. MEHMET TOKDEMİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FERHAT TURGUT TUNÇEZ

İDARİ SORUMLU

EĞİTİM SORUMLUSU

EĞİTİM GÖREVLİSİ

PROGRAM YÖNETİCİSİ

SORUMLU HEKİM

Uzm.Dr. DOĞU BARIŞ KILIÇÇIOĞLU

UZMAN TABİB

Uzm.Dr. DOĞU BARIŞ KILIÇÇIOĞLU

PRATİSYEN TABİB

Dr. ERDEM AYPAR

Dr. TAHİR BOR

Dr. FATOŞ METE

ASİSTAN

Ass.Dr. ELİF DURDAĞI

Ass.Dr. BÜŞRA AKSOY

Ass.Dr. MURAT ÇAVUŞOĞLU

VERİ HAZ.ve KONT.İŞLT.

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ ÇETİN GÜLHAN

TIBBİ SEKRETER

SAĞLIK TEKNİKERİ PEYAMİ ERSİN AYMAN

SAĞLIK MEMURU KADER KARAAĞAÇ

VERİ GİRİŞ PERSONELİ

VERİ GİRİŞ PERSONELİ EMİNE YILDIZ