T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Tesislerinde Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Kesinleşen Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 02/04/2018

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hizmet birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenerek gerekli şartları taşıyan kişilere ait kesinleşen sınav sonucu liste yayımlanmıştır. 

İlanen tebliğ olunur.


Dokümanlar
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Kesin Sonuçları